Arkusze z naklejkami na przetwory, które udostępniamy na e-przepis.eu w formacie pdf przystosowane są do drukowania 8 etykiet na jednej stronie A4. Jedna etykieta ma rozmiar 8 x 6 cm. Często jednak zdarza się, że mamy mniejsze słoiczki i nasze naklejki są na nie za duże.

Jest na to prosty sposób. Możemy wydrukować mniejsze etykiety w rozmiarze 4 x 3 cm. W dodatku na jednej kartce A4 wydrukujemy w ten sposób 16 etykiet! Jak wydrukować takie nalepki?


Arkusze z naklejkami na przetwory, które udostępniamy na e-przepis.eu w formacie pdf przystosowane są do drukowania 8 etykiet na jednej stronie A4. Jedna etykieta ma rozmiar 8 x 6 cm. Często jednak zdarza się, że mamy mniejsze słoiczki i nasze naklejki są na nie za duże.

Jest na to prosty sposób. Możemy wydrukować mniejsze etykiety w rozmiarze 4 x 3 cm. W dodatku na jednej kartce A4 wydrukujemy w ten sposób 16 etykiet! Jak wydrukować takie nalepki?

Otwieramy pobrany wcześniej plik pdf w programie Adobe Reader. Pojawi nam się okno drukowania – mniej więcej takie jak na załączonym zrzucie ekranowym.

Jak drukować 2 strony pdf na jednej kartce

W pozycji Rozmiar i obsługa stron zaznaczamy okienko Wiele. W pozycji Stron na arkusz zaznaczamy 2. Na podglądzie strony z prawej strony powinna pojawić się połowa strony zadrukowana nalepkami. Wciskamy Druk i wydrukuje się połowa strony A4 ze zmniejszonymi o połowę etykietami.

Wkładamy w odpowiedni sposób tę samą kartkę (tak, żeby kolejny wydruk znalazł się na niezadrukowanej połowie kartki) i powtarzamy tę samą procedurę jeszcze raz. Otrzymamy 16 zmniejszonych naklejek na jednej stronie A4.