Trzy wzory etykiet na mus ze śliwek. W każdym pliku po osiem naklejek na jednej stronie A4. Projekty przygotowane na prośbę Małgorzaty.

Etykietka z rysunkiem trzech śliwek i napisem Mus śliwkowy
Etykieta ze zdjęciem śliwek i napisem Mus śliwkowy
Etykieta ze zdjęciem śliwek i napisem Mus śliwkowy